PreventieConsult

Met het PreventieConsult wordt geprobeerd te voorkomen dat mensen hart- en vaatziekten, suikerziekte en/of nierschade krijgen. Dit doen we door mensen met een verhoogd risico op te sporen en vervolgens proberen het risico te verlagen.

Waaruit bestaat het PreventieConsult?

Het PreventieConsult bestaat uit verschillende stappen:
1. Het begint met het invullen van de Risicotest via het internet.
2. Mensen met een verhoogde score op de Risicotest worden geadviseerd om een afspraak te maken bij de huisarts.
3. Daarnaast kan iedereen de Persoonlijke Gezondheidscheck online invullen.

Uiteindelijk krijgt iedereen die deelneemt aan het PreventieConsult informatie over zijn of haar kans op het krijgen van hart- en vaatziekten, suikerziekte of nierschade en daarbij advies op maat over hoe die kans klein te houden of te verkleinen is.