Vragen

Waar moet ik inloggen voor de Risicotest?
Op de startpagina van www.integrateproject.nl klikt u op de blauwe link ‘Start Risicotest’. U wordt dan doorgelinkt naar de Risicotest. U kunt zich hier aanmelden met uw persoonlijke onderzoekscode. De onderzoekscode kunt u vinden aan de rechterbovenzijde van de uitnodigingsbrief die u van uw huisarts heeft ontvangen. U hoeft zich niet eerst aan te melden via de rode link ‘aanmelden’ rechtsboven in het beeld van de startpagina.

 

Waarom lukt het invullen van de Risicotest niet?
Controleer eerst of u de juiste onderzoekscode heeft ingevoerd. De onderzoekscode kunt u vinden aan de rechterbovenzijde van de uitnodigingsbrief die u van uw huisarts heeft ontvangen. Heeft u na het controleren nog steeds problemen met het invullen van de Risicotest? Neem dan contact met ons op via het invullen van een contactformulier. Vermeldt hierbij astublieft uw onderzoekscode. We nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

 

Wat moet ik doen als ik mijn gegevens bij de risicotest niet correct heb ingevuld?
Heeft u bij het invullen van de risicotest een vergissing gemaakt? Geen zorgen. Neem contact met ons op via het invullen van een contactformulier. Vermeldt hierbij astublieft uw onderzoekscode. We kunnen de gegevens voor u wijzigen en u hoort van ons terug of de wijziging invloed heeft op de uitslag van de risicotest.

 

Waarom lukt het invullen van de Persoonlijke Gezondheidscheck niet?
Heeft u problemen met het invullen van de Persoonlijke Gezondheidscheck? Neem dan contact met het NIPED (info@niped.nl).

 

Wat is het verschil tussen de Risicotest en de Persoonlijke Gezondheidscheck?
De risicotest geeft u een eerste inschatting van uw risico op diabetes, hart- en vaatziekten en nierschade. Als u een verhoogd risico hebt, krijgt u te zien waarom u een verhoogd risico hebt. U ziet ook of het nodig is een afspraak te maken bij de huisarts of praktijkondersteuner voor aanvullende metingen. De Persoonlijke Gezondheidscheck laat u zien of u door uw leefstijl extra risico loopt op deze ziekten. Ook ziet u hoe u dat risico kunt verlagen door uw leefstijl te veranderen. U krijgt persoonlijk advies over passende methoden waar u direct mee aan de slag kunt. U kunt de Persoonlijke Gezondheidscheck doen als aanvulling op de Risicotest.
Let op: Aan het eind van de Persoonlijke Gezondheidscheck kunt u het advies krijgen om thuis extra metingen te doen. De kosten hiervan komen voor uw eigen rekening. De onderzoekers raden u aan om de metingen via uw eigen huisarts te laten doen omdat dit goedkoper is.

 

Waarom nodigt de huisarts mensen vanaf 45 jaar uit om de risicotest te doen en jongere mensen niet?
De risicotest is geschikt voor mensen vanaf 30 jaar. Ook voor hen geeft de risicotest betrouwbare resultaten en kan het zinvolle adviezen opleveren. Uit onderzoek is gebleken dat mensen jonger dan 45 jaar vrijwel nooit een verhoogd risico hebben. De huisarts wil zijn aandacht vooral richten op mensen die mogelijk behandeling nodig hebben. Dat zijn de mensen die volgens de risicotest een verhoogd risico hebben. En dat komt vooral voor bij mensen van 45 jaar en ouder. Daarom ligt de grens voor actief uitnodigen door de huisarts bij 45 jaar.

 

Wat zijn voor mij de kosten?
Het doen van de Risicotest is gratis. Ook het persoonlijk advies dat u aan het eind van de vragenlijst krijgt is gratis.
Blijkt uit de risicotest een verhoogd risico? Dan volgen twee consulten in de huisartspraktijk. Daaraan zijn mogelijk kosten verbonden. Bijvoorbeeld voor laboratoriumonderzoek. Een deel van de zorgverzekeraars vergoeden het onderzoek op basis van de aanvullende verzekering. Een deel ook niet. Soms worden de kosten voor laboratoriumonderzoek gerekend als ‘eigen risico’. Wilt u zeker weten dat er voor u geen extra kosten zijn: vraag eerst uw verzekeraar voordat u een afspraak maakt met uw huisarts!

 

Waarom moet ik naar de huisarts als ik een verhoogd risico heb?
De Risicotest geeft een eerste inschatting van uw risico. Die inschatting is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Het is belangrijk dat mensen met een verhoogd risico naar de huisartsenpraktijk gaan voor aanvullende metingen. De huisarts, praktijkondersteuner of assistente bepaalt dan uw werkelijke risico. Hij/zij doet dat onder andere door uw bloeddruk, cholesterol en bloedsuiker te (laten) meten. Ook kan er zo worden vastgesteld of u mogelijk diabetes, hart- en vaatziekten of een nierschade heeft. Uw huisarts of praktijkondersteuner kan u dan adviseren en helpen bij het verlagen van uw risico, zo nodig met medicijnen.