Wat is het INTEGRATE project?

U heeft een uitnodiging voor het invullen van de Risicotest ontvangen omdat uw huisartsenpraktijk mee doet aan het INTEGRATE project. INTEGRATE is een wetenschappelijke studie die onderzoekt hoe veel gezonder mensen worden als ze mee doen aan het PreventieConsult.

Waarom dit onderzoek?

Steeds meer mensen krijgen hart- en vaatziekten, suikerziekte en nierschade. Dit zijn ernstige ziekten met vaak grote gevolgen. We willen die mensen opsporen die meer kans hebben om ziek te worden. Door deze mensen op tijd te helpen om hun risico te verlagen, proberen we te voorkomen dat ze ziek worden. Met de resultaten van eerder onderzoek is het PreventieConsult ontwikkeld. Het PreventieConsult wordt al een tijd gebruikt in Nederlandse huisartspraktijken. Er is alleen nog geen onderzoek gedaan om te zien of het op grote schaal echt werkt. Dus of het er ook daadwerkelijk voor zorgt dat er minder mensen hart- en vaatziekten, suikerziekte en nierschade krijgen. Ook is nog niet duidelijk hoeveel het PreventieConsult kost en welke mensen er mee willen doen.

Wat onderzoeken we?

In de INTEGRATE-studie zijn we op zoek naar antwoord op de volgende vragen:

  1. Hoe goed is het PreventieConsult in het voorkomen van hart- en vaatziekten, suikerziekte en nierschade? En wegen de kosten op tegen de positieve effecten?
  2. Waarom doen sommige mensen wel en sommige mensen niet mee aan het PreventieConsult?

Wat doet de INTEGRATE studie?

In 40 huisartspraktijken door heel Nederland vragen we de huisarts alle patiënten tussen de 45 en 70 jaar zonder hart- en vaatziekten, suikerziekte en nierschade uit te nodigen om mee te doen aan het PreventieConsult. Een jaar nadat de uitnodiging is verstuurd (en voor sommige mensen ook na een half jaar), bekijken we nog een keer hoe het met de gezondheid gaat. Patiënten in één praktijk worden niet allemaal tegelijk uitgenodigd. De huisarts kan zo de werkdruk beter spreiden. Het zal ongeveer 3 jaar in beslag nemen om alle patiënten binnen één praktijk uit te nodigen en te vervolgen.

Op deze manier kan er worden onderzocht of de mensen die mee hebben gedaan aan het PreventieConsult gezonder zijn geworden. Er wordt ook contact opgenomen met (een deel van) de mensen die de Risicotest niet hebben ingevuld. Hetzelfde geldt voor mensen die een verhoogd risico hadden bij de Risicotest, maar niet langs zijn gekomen voor het PreventieConsult. Zo proberen we te achterhalen waarom mensen niet mee (willen) doen en of we hier een oplossing voor kunnen vinden.

Wat betekent het voor u om mee te doen aan INTEGRATE?

Naast het invullen van de Risicotest (zie ‘De Risicotest’) en eventueel het huisartsbezoek (zie ‘Wanneer naar de huisarts?), vragen wij u een vragenlijst in te vullen. De vragenlijst krijgt u via het internet aangeboden. Er staan verschillende soorten vragen in, bijvoorbeeld over uw leefstijl, gezondheid en de invloed van uw gezondheid op uw dagelijks leven. Het invullen van de vragen duurt ongeveer 15 minuten. Na een jaar wordt iedereen gevraagd opnieuw een vragenlijst in te vullen. De mensen die eerder bij de huisarts langs zijn geweest voor het PreventieConsult worden na een jaar nog een keer uitgenodigd voor enkele metingen in de huisartspraktijk. Ze krijgen ook een extra online vragenlijst na een half jaar.

Al uw gegevens worden uiteraard anoniem verwerkt en de gegevens worden alléén gebruikt voor dit onderzoek.