Informatie voor huisartsen

Wilt u ervaring opdoen met het PreventieConsult?

De huisartsenpraktijk is de plaats bij uitstek voor preventie van cardiometabole ziekten. Dit kan door patiënten met een verhoogd risico actief op te sporen en zo nodig te behandelden. In een aantal praktijken in Nederland vindt al screening plaats volgens de NHG-Standaard PreventieConsult CardioMetabool Risico (PC CMR). Gedegen onderzoek naar de effectiviteit van het PreventieConsult in de huisartspraktijk ontbreekt echter nog. Dit belemmert bekostiging door zorgverzekeraars en grootschalige implementatie in de eerste lijn.

INTEGRATE project

INTEGRATE is een landelijk onderzoek naar de kosteneffectiviteit en de optimale implementatie van het PC CMR. De studie start vanaf maart 2014 en zal drie jaar duren, er doen ongeveer 40 praktijken mee. Patiënten van 45 tot 70 jaar zonder cardiometabole zieken worden in verschillende tijdsblokken uitgenodigd voor deelname. Na het doorlopen van het PC CMR vullen alle patiënten 2 of 3 maal een online vragenlijst in om o.a. behandeling, leefstijl en zorgconsumptie boven water te krijgen. Patiënten met een verhoogd risico komen na 12 maanden voor een follow-up consult.
Het INTEGRATE project is een samenwerkingsverband van het Julius Centrum (UMC Utrecht), NIVEL (VUmc) en NIPED.

Op dit moment hebben we voldoende huisartsenpraktijken die deelnemen aan het onderzoek.

 

Heeft u vragen over INTEGRATE?
Neem contact met ons op: integrate@umcutrecht.nl