Afronding van de INTEGRATE studie

Inmiddels zijn alle deelnemers van de studie klaar met de verschillende onderdelen van het PreventieConsult. Het onderzoeksteam is bezig om alle gegevens te verzamelen voor de afronding van de studie.