Welkom

Op deze website vindt u meer informatie over het INTEGRATE project, het PreventieConsult en het risico op hart- en vaatziekten, suikerziekte en nierschade.

Inmiddels is het project in de afrondende fase en worden er geen deelnemers meer opgeroepen om mee te doen.